brunetelovex 241113 2040 MyFreeCams
brunetelovex
Size: 23917863 bytes (22.81 MB), duration: 00:12:55, avg.birate: 240 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shybunny 251113 2021 MyFreeCams
shybunny
Size: 41785504 bytes (39.85 MB), duration: 00:22:14, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimtylor_ 271113 0321 MyFreeCams
kimtylor_
Size: 112373636 bytes (107.17 MB), duration: 00:59:56, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brooklyncreed 271113 0110 MyFreeCams
brooklyncreed
Size: 81672391 bytes (77.89 MB), duration: 00:43:38, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shottoflove 271113 0722 MyFreeCams
shottoflove
Size: 20354864 bytes (19.41 MB), duration: 00:10:54, avg.birate: 242 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimtylor_ 261113 2131 MyFreeCams
kimtylor_
Size: 98095831 bytes (93.55 MB), duration: 00:52:05, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brooklyncreed 251113 0846 MyFreeCams
brooklyncreed
Size: 16231628 bytes (15.48 MB), duration: 00:08:39, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shottoflove 271113 0349 MyFreeCams
shottoflove
Size: 14127207 bytes (13.47 MB), duration: 00:07:29, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimmyzone 271113 0830 MyFreeCams
kimmyzone
Size: 148342706 bytes (141.47 MB), duration: 01:19:04, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brooklyncreed 251113 0405 MyFreeCams
brooklyncreed
Size: 13375885 bytes (12.76 MB), duration: 00:07:10, avg.birate: 242 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shottoflove 271113 0327 MyFreeCams
shottoflove
Size: 31468479 bytes (30.01 MB), duration: 00:16:44, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimmyzone 271113 0711 MyFreeCams
kimmyzone
Size: 146542691 bytes (139.75 MB), duration: 01:18:22, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brookestone 261113 2301 MyFreeCams
brookestone
Size: 172287519 bytes (164.31 MB), duration: 01:35:05, avg.birate: 235 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shottoflove 271113 0246 MyFreeCams
shottoflove
Size: 27564436 bytes (26.29 MB), duration: 00:14:43, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimmyzone 271113 0707 MyFreeCams
kimmyzone
Size: 5881082 bytes (5.61 MB), duration: 00:03:06, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brookerides 271113 0159 MyFreeCams
brookerides
Size: 34646535 bytes (33.04 MB), duration: 00:18:21, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shottoflove 271113 0223 MyFreeCams
shottoflove
Size: 7279752 bytes (6.94 MB), duration: 00:03:55, avg.birate: 241 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimmyzone 271113 0644 MyFreeCams
kimmyzone
Size: 8813483 bytes (8.41 MB), duration: 00:04:41, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brookerides 271113 0146 MyFreeCams
brookerides
Size: 5164975 bytes (4.93 MB), duration: 00:02:41, avg.birate: 250 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shottoflove 271113 0145 MyFreeCams
shottoflove
Size: 61166328 bytes (58.33 MB), duration: 00:32:39, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimmyzone 271113 0615 MyFreeCams
kimmyzone
Size: 30049506 bytes (28.66 MB), duration: 00:15:54, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brookerides 251113 2342 MyFreeCams
brookerides
Size: 91406759 bytes (87.17 MB), duration: 00:57:04, avg.birate: 208 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shottoflove 271113 0113 MyFreeCams
shottoflove
Size: 20413700 bytes (19.47 MB), duration: 00:12:14, avg.birate: 217 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimmyzone 271113 0558 MyFreeCams
kimmyzone
Size: 30963876 bytes (29.53 MB), duration: 00:16:23, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brookeblack 261113 2303 MyFreeCams
brookeblack
Size: 34500980 bytes (32.9 MB), duration: 00:18:14, avg.birate: 246 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shottoflove 271113 0052 MyFreeCams
shottoflove
Size: 16703040 bytes (15.93 MB), duration: 00:10:09, avg.birate: 214 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimmyzone 271113 0554 MyFreeCams
kimmyzone
Size: 5105580 bytes (4.87 MB), duration: 00:02:38, avg.birate: 251 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brookeblack 251113 2218 MyFreeCams
brookeblack
Size: 209154859 bytes (199.47 MB), duration: 02:12:29, avg.birate: 205 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shottoflove 251113 0451 MyFreeCams
shottoflove
Size: 17146398 bytes (16.35 MB), duration: 00:09:06, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimlucille 251113 0848 MyFreeCams
kimlucille
Size: 89281831 bytes (85.15 MB), duration: 00:47:23, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brookeblack 251113 2202 MyFreeCams
brookeblack
Size: 23791095 bytes (22.69 MB), duration: 00:15:05, avg.birate: 205 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shottoflove 251113 0429 MyFreeCams
shottoflove
Size: 8272114 bytes (7.89 MB), duration: 00:04:23, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimberlysttar 271113 1344 MyFreeCams
kimberlysttar
Size: 143205917 bytes (136.57 MB), duration: 01:16:14, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brookeblack 251113 2115 MyFreeCams
brookeblack
Size: 34569614 bytes (32.97 MB), duration: 00:20:41, avg.birate: 217 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shinykatrina 261113 2201 MyFreeCams
shinykatrina
Size: 46031487 bytes (43.9 MB), duration: 00:24:37, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimberlysttar 271113 1322 MyFreeCams
kimberlysttar
Size: 28707278 bytes (27.38 MB), duration: 00:15:21, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brookeblack 251113 2100 MyFreeCams
brookeblack
Size: 25018185 bytes (23.86 MB), duration: 00:14:48, avg.birate: 220 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shining_rose 271113 1304 MyFreeCams
shining_rose
Size: 48345224 bytes (46.11 MB), duration: 00:25:48, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimberlysttar 271113 1253 MyFreeCams
kimberlysttar
Size: 51410666 bytes (49.03 MB), duration: 00:27:14, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

britt_b 251113 0845 MyFreeCams
britt_b
Size: 35681340 bytes (34.03 MB), duration: 00:19:05, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shining_rose 271113 1131 MyFreeCams
shining_rose
Size: 74786471 bytes (71.32 MB), duration: 00:39:51, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimberlysttar 271113 1227 MyFreeCams
kimberlysttar
Size: 35372947 bytes (33.73 MB), duration: 00:18:52, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

britneerose 27112013 0803 MyFreeCams
britneerose
Size: 185901908 bytes (177 MB), duration: 01:38:51, avg.bitrate: 244 kb/s
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps
Audio: aac, 22050 Hz, mono

shining_rose 261113 1335 MyFreeCams
shining_rose
Size: 29640596 bytes (28.27 MB), duration: 00:15:53, avg.birate: 242 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimberlysttar 271113 1157 MyFreeCams
kimberlysttar
Size: 49578811 bytes (47.28 MB), duration: 00:26:19, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

britneerose 261113 0908 MyFreeCams
britneerose
Size: 138713377 bytes (132.29 MB), duration: 01:13:52, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shinelil 27112013 1259 MyFreeCams
shinelil
Size: 135271120 bytes (129 MB), duration: 01:12:06, avg.bitrate: 244 kb/s
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps
Audio: aac, 22050 Hz, mono

kimberlysttar 271113 1029 MyFreeCams
kimberlysttar
Size: 112347602 bytes (107.14 MB), duration: 00:59:00, avg.birate: 247 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

britneerose 251113 2230 MyFreeCams
britneerose
Size: 136792226 bytes (130.46 MB), duration: 01:21:53, avg.birate: 217 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shinelil 27112013 0725 MyFreeCams
shinelil
Size: 79366548 bytes (75 MB), duration: 00:42:50, avg.bitrate: 241 kb/s
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps
Audio: aac, 22050 Hz, mono

kimberlysttar 271113 0850 MyFreeCams
kimberlysttar
Size: 94583232 bytes (90.2 MB), duration: 00:50:12, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

britneerose 251113 0845 MyFreeCams
britneerose
Size: 46340195 bytes (44.19 MB), duration: 00:24:39, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shiirlysex 271113 1151 MyFreeCams
shiirlysex
Size: 157616855 bytes (150.32 MB), duration: 01:23:54, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimberlysttar 271113 0804 MyFreeCams
kimberlysttar
Size: 63453262 bytes (60.51 MB), duration: 00:42:06, avg.birate: 196 kb/s
Audio: Not available
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brithanny18 241113 2125 MyFreeCams
brithanny18
Size: 214792325 bytes (204.84 MB), duration: 01:54:08, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shiga_99 241113 2037 MyFreeCams
shiga_99
Size: 17877460 bytes (17.05 MB), duration: 00:10:43, avg.birate: 216 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimberlysttar 271113 0719 MyFreeCams
kimberlysttar
Size: 62392889 bytes (59.5 MB), duration: 00:33:04, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brina_ 271113 0534 MyFreeCams
brina_
Size: 17066745 bytes (16.28 MB), duration: 00:09:08, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shellystar 261113 1803 MyFreeCams
shellystar
Size: 81382538 bytes (77.61 MB), duration: 00:43:26, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimberlysttar 271113 0644 MyFreeCams
kimberlysttar
Size: 62091541 bytes (59.22 MB), duration: 00:32:56, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brina_ 271113 0409 MyFreeCams
brina_
Size: 158767974 bytes (151.41 MB), duration: 01:24:45, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shehere4play 271113 0643 MyFreeCams
shehere4play
Size: 63652610 bytes (60.7 MB), duration: 00:33:36, avg.birate: 246 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimberlysttar 251113 0845 MyFreeCams
kimberlysttar
Size: 9420146 bytes (8.98 MB), duration: 00:05:01, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brina_ 271113 0243 MyFreeCams
brina_
Size: 161898072 bytes (154.4 MB), duration: 01:25:46, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shehere4play 271113 0542 MyFreeCams
shehere4play
Size: 101372870 bytes (96.68 MB), duration: 00:54:39, avg.birate: 241 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimberlyjames 271113 1404 MyFreeCams
kimberlyjames
Size: 14779970 bytes (14.1 MB), duration: 00:07:47, avg.birate: 246 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kimberboh 271113 0341 MyFreeCams
kimberboh
Size: 93406692 bytes (89.08 MB), duration: 00:49:54, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shannee 251113 1944 MyFreeCams
shannee
Size: 48727087 bytes (46.47 MB), duration: 00:25:47, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

bridgetteb 251113 1355 MyFreeCams
bridgetteb
Size: 196454137 bytes (187.35 MB), duration: 01:44:21, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kim_colombia 261113 0341 MyFreeCams
kim_colombia
Size: 119513839 bytes (113.98 MB), duration: 01:20:06, avg.birate: 194 kb/s
Audio: Not available
Video: h264, yuv420p, 640×480, 10 fps

shaniewshh 271113 0709 MyFreeCams
shaniewshh
Size: 26174010 bytes (24.96 MB), duration: 00:14:01, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

bridgetteb 251113 1144 MyFreeCams
bridgetteb
Size: 169400648 bytes (161.55 MB), duration: 01:29:58, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kikiplumpass 251113 2117 MyFreeCams
kikiplumpass
Size: 44105411 bytes (42.06 MB), duration: 00:25:28, avg.birate: 225 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shaniewshh 271113 0615 MyFreeCams
shaniewshh
Size: 92728802 bytes (88.43 MB), duration: 00:49:09, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

bridgesquirt 251113 2129 MyFreeCams
bridgesquirt
Size: 28846436 bytes (27.51 MB), duration: 00:16:06, avg.birate: 233 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kickaz 271113 0358 MyFreeCams
kickaz
Size: 148227746 bytes (141.36 MB), duration: 01:19:15, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brianastar 251113 1705 MyFreeCams
brianastar
Size: 147236724 bytes (140.42 MB), duration: 01:19:32, avg.birate: 241 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shaniewshh 241113 2233 MyFreeCams
shaniewshh
Size: 38811192 bytes (37.01 MB), duration: 00:22:16, avg.birate: 226 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kickaz 271113 0052 MyFreeCams
kickaz
Size: 72946287 bytes (69.57 MB), duration: 00:40:01, avg.birate: 237 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brianastar 251113 1353 MyFreeCams
brianastar
Size: 252093118 bytes (240.41 MB), duration: 02:13:39, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

shamlessophie 251113 2350 MyFreeCams
shamlessophie
Size: 342067868 bytes (326.22 MB), duration: 03:10:08, avg.birate: 234 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kickaz 261113 2322 MyFreeCams
kickaz
Size: 144315448 bytes (137.63 MB), duration: 01:25:30, avg.birate: 219 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brianastar 251113 1144 MyFreeCams
brianastar
Size: 240794472 bytes (229.64 MB), duration: 02:08:39, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

sexyyhotxxx 271113 0904 MyFreeCams
sexyyhotxxx
Size: 43793826 bytes (41.77 MB), duration: 00:23:18, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kickaz 261113 2310 MyFreeCams
kickaz
Size: 16784928 bytes (16.01 MB), duration: 00:09:59, avg.birate: 218 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

breesvenson 251113 2338 MyFreeCams
breesvenson
Size: 138015315 bytes (131.62 MB), duration: 01:24:08, avg.birate: 213 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

sexyvioletaxo 251113 2212 MyFreeCams
sexyvioletaxo
Size: 182232339 bytes (173.79 MB), duration: 01:47:41, avg.birate: 220 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kickaz 251113 1921 MyFreeCams
kickaz
Size: 29682874 bytes (28.31 MB), duration: 00:15:47, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

breesvenson 251113 1954 MyFreeCams
breesvenson
Size: 45691533 bytes (43.57 MB), duration: 00:24:06, avg.birate: 246 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

sexyvictoria 261113 1355 MyFreeCams
sexyvictoria
Size: 88345932 bytes (84.25 MB), duration: 00:46:43, avg.birate: 246 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kiaranova 271113 0339 MyFreeCams
kiaranova
Size: 8408823 bytes (8.02 MB), duration: 00:05:48, avg.birate: 188 kb/s
Audio: Not available
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brantleyb 271113 0611 MyFreeCams
brantleyb
Size: 183841434 bytes (175.32 MB), duration: 01:37:52, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

sexyvictoria 251113 2144 MyFreeCams
sexyvictoria
Size: 44931700 bytes (42.85 MB), duration: 00:24:45, avg.birate: 236 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

kiara4u 271113 0851 MyFreeCams
kiara4u
Size: 44163299 bytes (42.12 MB), duration: 00:23:28, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

brantleyb 261113 0654 MyFreeCams
brantleyb
Size: 174532491 bytes (166.45 MB), duration: 01:33:14, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

sexyvictoria 251113 1353 MyFreeCams
sexyvictoria
Size: 68441172 bytes (65.27 MB), duration: 00:36:33, avg.birate: 243 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

khloee 261113 0908 MyFreeCams
khloee
Size: 171772904 bytes (163.82 MB), duration: 01:31:13, avg.birate: 245 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

BrandiSparks 27112013 0740 MyFreeCams
BrandiSparks
Size: 203428493 bytes (194 MB), duration: 01:48:33, avg.bitrate: 244 kb/s
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps
Audio: aac, 22050 Hz, mono

sexytoken 271113 1357 MyFreeCams
sexytoken
Size: 29345585 bytes (27.99 MB), duration: 00:15:36, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps

khloee 261113 0654 MyFreeCams
khloee
Size: 171528687 bytes (163.58 MB), duration: 01:31:16, avg.birate: 244 kb/s
Audio: aac, 22050.000000 Hz, mono
Video: h264, yuv420p, 320×240, 10 fps